Lys Blå - med shippingkork, uten dekor på gullskjold.
Laget for Japan. Seglet har en tegning av et vikingskip som er tegnet av japanske importører. Det fremstiller vikingskipet slik de ser det.

Utgitt: 1986.

(22.0)