Glass - med Shippingkork.
Gul og Rød etikett.

Utgitt: 1970

(2.0)