Glass - med Shippingkork.
TVFC etikett.

Utgitt: Ca. 1978

(3.0)