Mørk Blå - med shippingkork, uten dekor på gullskjold.
Seglet har en enkel tegning av et vikingskip som var en kopi av den første utgaven av Larsen logoen.

Utgitt: 1978

(16.0)