Hvitt - med Shippingkork, uten dekor på gullskjold.

Utgitt: 1988

(11.2)