Glass - med Shippingkork.
Larsen & Co etikett.

Utgitt: 1952

(1.0)