Mørk Blå Skulpturert - Larsen Cognac 90-år,

Utgitt i forbindelse med 90-års jubileet til Larsen Cognac der LCCC var godt representert 19. September 2016.
Unummerert skip.