Hvitt FN Skip - UNITED NATIONS, Utgitt 1992

(71.0)