FN logo på segl med UN-initialer over, Utgitt 1986

(69.0.)