Gull, Larsen Collector Club 5 år 2005.

Nummerert skip: No 38 er skrevet i bunnen av skipet.
(Opplag: 60 skip)

(204.0)