Oransje, LARSEN 80 år 2006.

Nummerert skip: No 41/81 er skrevet i bunnen av skipet.

Dette skipet er også signert med gulltusj av Frédéric Larsen på baksiden.

(207.0)