Blå/Grønt, LARSEN 80 år, 2006.

Nummerert skip:
No 41/81 er skrevet i bunnen av skipet.

Dette skipet er også signert med gulltusj av Frédéric Larsen på baksiden.

(209.0)