Hvitt skip med Shippingkork, 5 gullstjerner i seglet.

Dette skipet er en av tre skip som hører til den gamle "The Vikingfleet"

(86.0)