Glass, Shippingkork, Gullstriper i ruglete seglet. Larsen & Co etikett.

Først utgitt i 1952.

(81.1)